www.wongchan-khaokho.com

ในสมัยโบราณ

โดย: 777 [IP: 45.8.149.xxx]
เมื่อ: 2023-02-13 18:10:26
ในสมัยโบราณ ผู้คนใช้สมุนไพรและเครื่องเทศเช่นอัลมอนด์ ผักชี ไมร์เทิลต้นสนเรซินและมะกรูดรวมทั้งดอกไม้ในเดือนพฤษภาคม 2018 น้ำหอม น้ำหอมโบราณ "Rodo" (Rose) ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่สำหรับการแสดงครบรอบปีของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติกรีก "Countless Aspects of Beauty" ทำให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสความเก่าแก่ผ่านเครื่องรับกลิ่นได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,684