www.wongchan-khaokho.com

ประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กอาจส่งผลต่อยีนในระยะยาว

โดย: R [IP: 185.225.234.xxx]
เมื่อ: 2023-02-13 13:46:37
ประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของยีนของเราในภายหลัง และอาจส่งผลต่ออายุยืน พบการศึกษาใหม่เกี่ยวกับแมลงวันผลไม้ที่นำโดยนักวิจัยของ UCL ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในNature Agingนักวิทยาศาสตร์รายงานว่า 'ความจำ' การแสดงออกของยีนสามารถคงอยู่ตลอดอายุขัย และอาจนำเสนอเป้าหมายใหม่ในการปรับปรุงสุขภาพในวัยชรา Dr Nazif Alic หัวหน้าทีมวิจัย (UCL Institute of Healthy Ageing, UCL Biosciences) กล่าวว่า "สุขภาพในวัยชราส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลประสบในวัยหนุ่มสาวหรือแม้กระทั่งในครรภ์ ที่นี่เราได้ระบุวิธีหนึ่งที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของยีนในวัยหนุ่มสาวสามารถสร้าง 'ความทรงจำ' ที่ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าครึ่งชีวิตในภายหลัง" นักวิทยาศาสตร์กำลังต่อยอดจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ ซึ่งพบว่าแมลงวันผลไม้ที่กินอาหารที่มีน้ำตาลสูงในช่วงต้นชีวิตจะมีชีวิตที่สั้นลง แม้ว่าหลังจากอาหารของพวกมันได้รับการปรับปรุงในวัยผู้ใหญ่แล้วก็ตาม ที่นี่พวกเขาค้นพบกลไกที่น่าจะอธิบายการค้นพบนี้ได้ ในการศึกษาก่อนหน้านี้ นักวิจัยพบว่าอาหารที่มีน้ำตาลสูงยับยั้งปัจจัยการถอดรหัสที่เรียกว่า dFOXO ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญกลูโคสและเป็นที่ทราบกันดีจากการศึกษาหลายชิ้นว่าส่งผลต่ออายุที่ยืนยาว ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามที่จะออกกฎหมายให้ผลตรงกันข้ามโดยการเพิ่มโดยตรง กิจกรรมของ dFOXO ปัจจัยการถอดความคือโปรตีนที่ควบคุมการถอดความหรือการคัดลอกข้อมูลจาก DNA ไปยัง RNA ของผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญในการแสดงออกของยีน สำหรับการศึกษานี้ นักวิจัยเปิดใช้งาน dFOXO โดยการเพิ่มระดับของมันในแมลงวันผลไม้ตัวเมียในช่วงสามสัปดาห์แรกของการโตเต็มวัยของแมลงวัน ลดน้ำหนัก พวกเขาพบว่าประสบการณ์ในวัยเด็กเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครมาติน ซึ่งเป็นส่วนผสมของดีเอ็นเอและโปรตีนที่สามารถมองเห็นได้ว่าเป็น 'บรรจุภัณฑ์' ของดีเอ็นเอ ซึ่งคงอยู่และส่งผลให้ยีนแสดงออกแตกต่างกันในช่วงปลายชีวิต สิ่งนี้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชราตามปกติ ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นในช่วงปลายชีวิต และส่งผลต่ออายุขัยของแมลงวันผลไม้ในระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือน (ครึ่งชีวิตของแมลงวันผลไม้) ในเวลาต่อมา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 54,893