www.wongchan-khaokho.com

การ ขัดเกลา ทางสังคม ทางวัฒนธรรมหมายถึงแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองที่สอนเด็กเกี่ยวกับเชื้อชาติและมรดกทางชาติพันธุ์

โดย: k [IP: 155.133.84.xxx]
เมื่อ: 2023-01-14 13:09:34
การ ขัดเกลา ทางสังคม ทางวัฒนธรรมหมายถึงแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองที่สอนเด็กเกี่ยวกับเชื้อชาติและมรดกทางชาติพันธุ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และประเพณีของตนเอง ตัวอย่างของการขัดเกลาทางสังคมทางวัฒนธรรม ได้แก่ การพูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม การอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม การเฉลิมฉลองวันหยุดตามวัฒนธรรม และการส่งเสริมให้เด็กใช้ภาษาแม่ของตน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 49,621